جدیدترین تصویر افشا شده از قاب های آیفون های سری 14 که نشان از تغییراتی در لنزهای دوربین های دارد. (آپدیت 28 اردیبهشت 1401)

جدیدترین تصویر افشا شده از قاب های آیفون های سری 14 که نشان از تغییراتی در لنزهای دوربین دارد. (آپدیت 28 اردیبهشت 1401)

در مقاله گذشته که در خصوص جدیدترین تصویر افشا شده از آیفون های سری 14 و تغییر ...

ادامه مطلب